Hondenschool Pallieter nr 1127
Secretariaat : Magna Somers, Molenlei 35 2590 Berlaar
Tel: 0476 44 33 06
Fax: 03 422 60 69
Email : hspallieter@skynet.be
INSCHRIJVINGSFORMULIER Wedstrijden KKUSH /Sectie 4B- Gehoorzaamheid - Brevet - Sociabilisatietest
Bij inschrijving gaat U akkoord met onze PRIVACY POLICY
Deelname aan :
GEHOORZAAMHEIDSPROGRAMMA - BREVET - SOCIABILISATIETEST
Datum + Programma
Eigenaar :
Straat + Nr :
Postcode :
Plaats :
Tel nr :
Bankrekening nr :
E-mail adres :
Lid van :
Naam v/d hond :
Ras :
Geslacht :
Tatoeage :
Chipnummer :
Geboorte datum (dd/mm/jjjj):
Stamboom Nr :
Werkboek Nr:
Voorgesteld door :
Opmerkingen :

Door de inschrijving en het verzenden van dit formulier verklaart de inzender de reglementen van de KKUSH en de sectie 4B alsmede de bepalingen van de inrichtende club aangaande de wedstrijd te aanvaarden en met deze bekend te zijn en verplicht zich er dan toe om het inschrijvingsgeld te voldoen. Tevens wordt ook door deze aanvaard dat de inschrijving kan vernietigd worden zonder verdere werking en zonder bericht van de inrichtende club wanneer het inschrijvingsgeld buiten de gestelde datum wordt ontvangen of onduidelijk of onvolledig is.
Het inschrijvingsgeld van 10€ voor brevet - wedstrijden en soc. test, dient gestort te worden op rekeningnr : BE71 8508 3608 8969 met vermelding van : naam hond en programma!

IBAN: BE71 8508 3608 8969
BIC: SPAABE22

LET WEL : INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALING !

* Kijk uw gegevens na vooraleer deze te verzenden !!!