Nieuwsbrief Pallieter “Verzekeringen” mei 2021


Beste << Test First Name >> ,

In deze nieuwsbrief vind je volgende onderwerpen:

 • Belangrijke wijziging in de manier waarop de leden van Hondenschool Pallieter verzekerd zijn.

 

 

Belangrijke wijziging in de manier waarop de leden van Hondenschool Pallieter verzekerd zijn.

Vanaf 1 juli genieten alle leden van Pallieter van een globaal verzekeringspakket dat via de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus) wordt aangeboden in samenwerking met Arena NV.

Arena NV is gespecialiseerd het verzekeringen van sportclubs en sportfederaties, zoals de Rode Duivels, de Vlaamse en Waalse Liga van de Paardensport, de Vlaamse Zwemliga, …..).   Ze verdelen de risico’s over drie wereldspelers, namelijk: Nationale Suisse, De Europese en AIG-Europe.  Deze laatste is de verzekeraar die onze nieuwe polissen dekt.

Doordat Arena een “grote” spelers is, zal deze verzekering veel uitgebreider zijn aan betere voorwaarden.

De verzekering aangeboden via de KKUSH zal elk Pallieterlid verzekeren bij alle activiteiten:

 • Op onze terreinen
 • Op de terreinen van een collega-hondenschool (binnen de KKUSH) in binnen en buitenland
 • Op alle externe trainingen/ evenementen van Hondenschool Pallieter (bijv. Kerstmarkt, Wandelzoektocht, Mantrailing… enz… )

In het pakket zit ook een persoonlijke ongevallenverzekering die lichamelijke schade verzekert, ontstaan tijdens hondensportactiviteiten. Ook alle honden waarmee je als lid actief hondensport beoefent, zijn nu verzekerd.

Wie graag de details van de nieuwe verzekering wil bekijken, kan dit in de bijlage terug vinden.

Wat betekent dit concreet:

Uiterlijk 31 mei 2021 hebben wij van al onze leden, volgende informatie nodig:

 • Naam en voornaam
 • Correct huidig adres
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geboortedatum

De meeste van deze gegevens hebben we reeds in ons bezit met uitzondering van geboortedata.
Vanaf onmiddellijk gaan we tijdens de lessen op de terreinen komen om de correctheid van onze gegevens te checken en aan te vullen met geboortedata.

Wie de volgende weken niet in de planning staat, wordt verzocht bovenstaande gegevens te mailen naar hspallieter@skynet.be

BELANGRIJK:

Als we jouw gegevens niet uiterlijk op 31-5-21 in ons bezit hebben, GENIET JE NIET VAN DEZE VERZEKERING! Elke maand zullen de nieuwe leden toegevoegd worden.

De verzekeraar zorgt ervoor dat iedereen een persoonlijke licentiekaart krijgt toegestuurd per post. Deze licentiekaart is noodzakelijk om rechtstreeks ongevallen af te handelen.

We vinden het belangrijk dat al onze leden zo zorgvuldig mogelijk verzekerd zijn, maar dit kost natuurlijk geld. Daarom gaan we noodgedwongen ons lidgeld vanaf 1 juni met € 10,00 verhogen.

Nieuw lid: € 85,00
Familielid: € 60,00
Jaarlijkse hernieuwing: € 60,00
Vaste medewerkers: € Gratis

Hoe dan ook, hondensport blijft één van de goedkoopste hobby’s.

Voor huidige leden, vangen wij de meerkost op en zal er pas vanaf een volgende verlenging een verhoogd lidgeld betaald worden.

Wie Hierover nog vragen heeft kan best contact opnemen met onze verzekeringsspecialiste bij Pallieter: Ingrid Smets (mail ingridje.smets@gmail.com)

Met alle versoepelingen in het vooruitzicht, kunnen  we deze zomer met een gerust gemoed komen trainen, wedstrijden lopen en veel plezier beleven met onze honden.

Onze hondenfun is verzekerd op alle vlakken!

 

 

Wat is verzekerd?

 

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) zowel club zelf als de leden

 

 • Sportactiviteiten en niet-sportactiviteiten (mosselfeest – BBQ…)
 • Aansprakelijkheid voor vrijwilligers inbegrepen
 • Ook tijdelijke vrijwilligers (bijv. helpers op een tentoonstelling) en buitenlandse keurmeesters kunnen (tijdelijk) mee verzekerd worden

 

Verzekerd voor :

 

 • Lichamelijke schade tot 5.000.000 Euro per schadegeval en 2.500.000 per slachtoffer
 • Stoffelijke schade tot 620.000 Euro/schadegeval
 • GEEN vrijstelling
 • Rechtsbijstand in België

 

BA van de club t.o.v. derden :

 

 • Lichamelijke schade : 12.394.700 euro/schadegeval
 • Stoffelijke schade : 619.734 euro/schadegeval, wel vrijstelling 123,95 euro
 • Rechtsbijstand in België

 

Lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten van de club of de VdA

 

Ongevallenverzekering voor alle leden, keurmeesters, pakwerkers,… EN de honden toebehorend aan een lid tijdens de activiteiten van de club/VdA

 

Verzekerd voor:

 

 • Overlijden : 8500 Euro
 • Blijvende invaliditeit : 25.000 Euro
 • Medische kosten zonder vrijstelling tot Max 1500 Euro
 • Dagvergoeding 6 euro/dag
 • Overlijden hond : 1000 Euro
 • Kosten dierenarts : tot 750 euro
 • Geen vrijstelling
 • Rechtsbijstand in België